Maklumat Kursus
Nama Kursus : INDUKSI SLDN KHAS MGCC (SLDN_RS) - DIBATALKAN
Kod Kursus : IND-MGCC
Tarikh Kursus : 05/06/2018 - 05/06/2018
Kumpulan Sasaran : Terbuka
Tempat Kursus : CIAST Jalan Petani 19/1, Seksyen 19, 40900 Shah Alam
Yuran: Tiada
PERCUMA
Pra-syarat / Nota Tambahan: Kursus ini khusus untuk personel MGCC sahaja

Objektif : i) Memberi pendedahan awal mengenai konsep pelaksanaan dan penilaian SLDN

Pengurus Kursus : Hamimah Binti Mamat
Nama Dihubungi : Hamimah Binti Mamat, Fazlida Binti Dahalan  
E-mel Dihubungi : hamimah@ciast.gov.my, fazlida@ciast.gov.my
Telefon Dihubungi : 0355438343, 0355438345, 03-55438200