Maklumat Kursus
Nama Kursus : INDUKSI SLDN KHAS RIMBUNAN - JPKSWK (SLDN_RS)
Kod Kursus : IND-RIMBUNAN
Tarikh Kursus : 29/10/2018 - 29/10/2018
Kumpulan Sasaran : Terbuka
Tempat Kursus : Akademi Rimbunan Hijau Sibu, Sarawak
Yuran: Tiada
PERCUMA

Objektif : i) Memberi pendedahan awal mengenai konsep pelaksanaan dan penilaian SLDN

Pengurus Kursus : Hamimah Binti Mamat
Nama Dihubungi : Hamimah Binti Mamat, Khairul Nizam Bin Abdul Haris  
E-mel Dihubungi : hamimah@ciast.gov.my, khai@mohr.gov.my
Telefon Dihubungi : 0355438343, 082-420244, 03-55438200