JADUAL KETERANGAN KURSUS

 

BIL
KATEGORI KURSUS
PERINCIAN
PESERTA SASARAN
YURAN PENDAFTARAN
YURAN KURSUS
1. Modular Kursus modular yang tertakluk kepada kalendar latihan tahunan yang dikeluarkan oleh setiap Program di CIAST.

Terbuka kepada semua seperti berikut:

i. Sektor swasta atau industri
ii. Jabatan-jabatan kerajaan atau Badan-Badan Berkanun atau Syarikat
iii. Orang-orang perseorangan atau individu

Berbayar (semua sektor swasta / industri/ jabatan kerajaan/ badan-badan berkanun/ syarikat/ orang-orang perseorangan/ individu)

RM 30.00

Berbayar (KECUALI agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia)

Bayaran mengikut kadar yang ditetapkan bagi setiap kursus

2. Customised

Kursus yang dijalankan mengikut kehendak pelanggan. Ia adalah Kursus Modular sedia ada yang memerlukan perubahan kandungan/ tarikh/ tempoh kursus berdasarkan permintaan pelanggan atau lain-lain keperluan atau kursus-kursus baru.

Perbincangan samada melalui perjumpaan, telefon, fax atau email. Butir perbincangan termasuklah:

i. Jenis kursus
ii. Bilangan peserta
iii. Jangkamasa
iv. Kandungan kursus
v. Tempat latihan dan sebagainya

Pegawai yang boleh dihubungi :

i. Pn. Zaimah binti Mu
Tel : 03-5543 8351
Fax : 03-5543 8394
Email : zaimah[at]ciast.gov.my


ii. Pn. Norfaeza binti Salihin
Tel : 03-5543 8380
Fax : 03-5543 8359
Email : norfaeza[at]ciast.gov.my

iii. Pn. Norisah Binti Bunyaman
Tel : 03-5543 8313
Fax : 03-5543 8399
Email : norisah[at]ciast.gov.my


Terbuka kepada semua (sektor awam dan swasta)

Berbayar (semua agensi sektor awam dan swasta)

RM 30.00

Berbayar (semua agensi sektor awam dan swasta)

Bayaran dikira dengan menilai kriteria seperti elaun tenaga pengajar, pemprosesan sijil, yuran asrama CIAST (jika berkaitan) dan lain-lain

3.

RS (Reskilling)

Kursus untuk meningkatkan kemahiran/ketrampilan tenaga pengajar supaya dapat menghasilkan sumber manusia mahir yang diperlukan oleh pihak industri secara lestari (sustainable) di samping memberi pendedahan dan penguasaan teknologi baru kepada tenaga pengajar.

 

18 Agensi ILKA sahaja di bawah program PPK:

1. Jabatan Tenaga Manusia, JTM
2. Kementerian Belia dan Sukan, KBS
3. MARA
4. Jabatan Pengajian Politeknik, Kementerian Pendidikan Malaysia
5. Jabatan Pendidikan Kolej Komuniti, Kementerian Pendidikan Malaysia
6. Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional, Kementerian Pendidikan Malaysia
7. Maktab Teknik Polis DiRaja Malaysia
8. Angkatan Tentera Malaysia, ATM
9. Jabatan Tentera Malaysia
10. Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM
11. GIATMARA
12. Agensi Anti Dadah Kebangsaan, AADK
13. Center of Technical Excellence Sarawak
14. Pusat Latihan Pengajar & Kemahiran Lanjutan (CIAST)
15. Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan (NATC),
16. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB),
17. German-Malaysian Institute (GMI),
18. Universiti Kuala Lumpur (UniKL)

Percuma kepada 18 agensi sahaja, selain daripada 18 agensi, bayaran dikenakan

RM 30.00

Percuma kepada 18 agensi sahaja, selain daripada 18 agensi, bayaran dikenakan

Untuk pertanyaan lanjut mengenai kursus yang dimohon , sila hubungi Pengurus Kursus atau Setiausaha Kursus yang berkenaan.

Sekiranya pegawai kami tidak dapat dihubungi, sila e-mel permasalahan anda kepada ekursus[at]ciast.gov.my

KEMBALI

 

Hak cipta @ INTAN Training Information & Management System (I-TIMS) 2012